Diagnostik

Information om diagnostik

 

Diagnosticering:

Henvendelse til overlæge, Anne-Marie Bisgaard, Kennedy Centret, Gl. Landevej 7, 2600 Glostrup. Tlf: 43260100.

Diagnosekriterier: Klik på menupunktet til venstre.

Genetiske undersøgelser foretages i Rigshospitalets Molekylærgenetiske laboratorium på Klinisk Genetisk Afdeling. Information om krav til blodprøve samt den genetiske undersøgelse for Rett Syndrom ses her: Rett Syndrom undersøgelser. Der skal bruges 10-20 ml EDTA stabiliseret blod som sendes til

Molekylærgenetisk Laboratorium
Klinisk Genetisk Afdeling
Rigshospitalet 4062
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

 

Her kan du også downloade vores pjece om Rett Syndrom i PDF-format. Pjecen henvender sig primært til pårørende og fagfolk.

 

Indhold :
1. Forord
2. Historie
3. Hvad er Rett Syndrom?
4. Sygdomsudviklingens fire stadier
5. Diagnose
6. Genetik
7. Problemer, der kræver lægelig behandling 18
8. Problemer, der ikke nødvendigvis kræver lægelig behandling 22
9. Kommunikation
10. Fysioterapi
11. Hjælpemidler
12. Fritidsbeskæftigelse
13. Rett Syndrom forældreforeningen
14. Referencer
15. Ord- og forkortelsesliste


Info

Landsforeningen Rett Syndrom
TLF: 70 20 20 53

Bank: Sydbank
Reg.nr: 6060
Kontonr: 1111226

Facebook

Møde os på facebook.

Hvis du er forældre til en med RETT kan du også komme med i vores
facebook gruppe

På siden